Ochrana osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

Správce osobních údajů

Hana Menzelová, soukromý podnikatel, IČ 64526763, se sídlem Benešova 1258/9, 586 01, Jihlava, email: menzelovi@jsji.cz,  telefon: 721 178 933

Právní základ pro zpracování

Smlouva o poskytování služeb či jiná smlouva
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka (dále jen "zákazníka"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování a doba zpracování

Příjemci osobních údajů

Práva zákazníka

 
Tel.: +420 721 178 933
E-mail: menzelovi@jsji.cz
Hana Menzelová - Jazyková škola Jihlava
Znojemská 78, 586 01 Jihlava
IČO/DIČ: 64526763 / CZ6755061335